Nedēļas lozungs

Žēlastība un atkal žēlastība

Džons Klainigs
Pirkt 5.30 EUR

Luterisma mantojuma fonds ir izdevis Džona Klainiga grāmatu “Žēlastība un atkal žēlastība, garīgums šodien”, kuras galvenā tēma ir kristīgais garīgums. Lūk, daži citāti, kas dod nelielu ieskatu tajā, par ko ir šī grāmata:

“Kristīgais garīgums, vienkārši sakot, ir sekošana Jēzum. Tā ir parasta ticības dzīve, kurā mēs saņemam Kristību, apmeklējam dievkalpojumus, piedalāmies Svētajā Vakarēdienā, lasām Svētos Rakstus, lūdzam par sevi un citiem, pretojamies kārdinājumam un strādājam kopā ar Jēzu mums dotajā vietā šajā pasaulē.”

 “Ilgošanās pēc garīga piepildījuma, ko pavada garīga vilšanās, ir ierasta lieta kristiešu starpā. Vai mēs pietiekami lasām un pētām Bībeli? Vai mūsu dievkalpošana ir bieža un pareiza? Vai mēs lūdzam pietiekami, pareizi un pareizās lietas? Kā kļūt patiesi garīgiem?”

Atbildes, ko sniedz daudzās garīgumam domātās “palīdzi pats sev” grāmatas noved vienīgi pie apjukuma un bailēm, ka nespersim pareizos soļus ceļā uz garīgumu. Atbildot uz šiem jautājumiem, Džons V. Klainings paskaidro, ka nav nekāda procesa, kurā mēs kļūtu garīgāki. Turpretī Dievs žēlīgi dāvā katru garīgu dāvanu, kas mums nepieciešama, sākot jau ar ticību uz Kristu, mūsu Pestītāju. Tā kā Dievs mūs ir savienojis ar Kristu, Viņš nemitīgi nāk, lai dotu mums dzīvību.

Dr. Džons V. Klainigs, Austrālijas Luterāņu koledžas (Adelaide) kapelas dekāns un biblisko studiju vadītājs, ir cienīts pasniedzējs, autors un lektors jautājumos, kas saistīti ar dievkalpošanu, Bībeles studijām un kristīgo garīgumu. Viņš ir Austrālijas Luterāņu baznīcas Dievkalpošanas komisijas loceklis.

  • mīkstie vāki
  • 15 x 21 cm
  • 247 lpp
  • 345 g
  • Latvija
  • Luterisma Mantojuma Fonds
  • 2014
  • 9789984753935
Mājas lapa izstrādāta Graftik