Nedēļas lozungs

Luteriskais garīgums

Pirkt 7.60 EUR

Izdota ļoti aktuāla grāmata, kurā vairāki autori no dažādiem skatu punktiem raksta par luterisko garīgumu.

Garīguma jēdziens mūsdienu rietumu pasaulē ir populārs, taču tajā pašā laikā ļoti izplūdis un neskaidrs. Cilvēki vēlas būt garīgi, taču, ko nozīmē būt garīgam! Vai ir viens universāls garīgums, kurš ir derīgs ikvienam cilvēkam, jebkurā pasaules malā un visos laikmetos? Bet varbūt tomēr garīgumi ir daudz un dažādi, katrai reliģijai, katram laikmetam savi?

Šī grāmata nepretendē uz to, lai analizētu garīgumu kā tādu. Tās mērķis ir pavisam vienkāršs – aplūkot luterāņu garīgumu. Vai luterāņiem ir savs luteriskais garīgums? Jā, tik tiešām ir! Šī grāmata ir tāda paša nosaukuma populāru Bībeles studiju sērijas adaptācija, un tā pēta bagātīgos dziļumus, kas raksturīgi īpaši luteriskajam garīgumam, kurš sākas Kristībā un ir balstīts Dieva Vārdā. Šajā Vārdā iemiesotais, krustā sistais un augšāmceltais Kungs pasludina savu uzvaru pār grēku, nāvi un velnu, un no šī Vārda izplūst Viņa Evaņģēlija pasludinājums un sakramentu pārvaldīšana. Šajos žēlastības līdzekļos, kas tiek pasniegti Viņa Baznīcas liturģijā, Kristus dāvā ne tikai garīgu enerģiju, emocionālu pacēlumu, spriešanas veidu vai stingru morāli, bet Viņš patiesi dāvā sevi – Dievu cilvēka miesā.

Šo grāmatu sarakstījuši cienījami luteriskie pētnieki no Amerikas Savienotajām Valstīm un Austrālijas, un tā uzsver, ka konkrēti un neatņemami luteriskā garīguma avoti ir Bībele, Lutera katehisms un luterāņu dziesmu grāmata. Lai Dievs bagātīgi svētī tos, kas mācās Viņa Vārdu, un lai caur Viņa Vārdu tie piedzīvo patiesu apgaismību un dzīvību dodošu garīgumu, kas ir atrodams vienīgi mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus dzīvē, nāvē un augšāmcelšanā!
  • mīkstie vāki
  • 15 x 10.5 cm
  • 312 lpp.
  • 420 g
  • Latvija
  • Luterisma Mantojuma Fonds
  • 2014
  • 9789984753942
Mājas lapa izstrādāta Graftik