Nedēļas lozungs

Lūgšana

Sirdsskaidrais Paīsijs Svētkalnietis
Pirkt 5.80 EUR
Izdevniecība EIKON turpina viena no dižāko jaunāko laiku grieķu mūka Stareca Paīsija darbu latviešu valodā publicēšanu. 

Šis sējums veltīts lūgšanai. Lūgšana ir cilvēku dvēseles dzīve, tās gaiss un ēdiens. Šajā grāmatā piefiksētajos sarunu fragmentos ar mūkiem un lajiem ir savāktas nenovērtējamās Stareca garīgās pieredzes kripatiņas.

Pirmā daļa ir veltīta lūgšanai kā tādai, kas Gerondam bija dvēseles nepieciešamība tās tieksmē būt pastāvīgā un nepārtrauktā Dieva klātbūtnē.
Grāmatas otrajā daļā ir aprakstīti šķēršļi, ar ko sastopamies lūgšanu laikā: nolaidība un izklaidīgums. Sātans, “aizsākot ar mums sarunu”, cenšas mūs novērst no kopības ar Dievu. Starecs mums sniedz praktiskus padomus, kas ir jāizdara, lai “sirds sasiltu un lūgšanās sāktu strādāt”.
Trešā daļa ir veltīta mūsu “maigajai Mātei” – Vissvētajai Dievadzemdētājai, Sargeņģelim, kā arī svētajiem – mūsu aizlūdzējiem Dieva priekšā un aizstāvjiem. Ar Savu pilnīgo pa[1]klausību Dievam un ar Savu pazemību Dieva Māte veicināja izseno Dieva gribu par cilvēka pestīšanu.
Ceturtā daļa ir veltīta lūgšanās izteiktajiem lūgumiem, ko, kā teica Geronda, labi sadalīt trīs daļās: lūgšanas par sevi, par pasauli un par mirušajiem. Savukārt ceturtajā nodaļā tiek stāstīts par lūgšanu, izmantojot Psalmus.
Piektajā daļā ir apkopotas pamācības par lūgšanu un atskurbšanu, tas ir, garīgo modrību, kas ir nepieciešama prāta koncentrēšanai.
Sestajā daļā tiek stāstīts par dzīvi Baznīcas dievkalpojumos. Te ir apkopotas pamācības, kas attiecas uz piedalīšanos dievkalpojumos un pareizu sagatavošanos Dievišķās Euharistijas Noslēpumam.
Septītā un pēdējā grāmatas daļa ir veltī[1]ta Dieva slavināšanai. Geronda ieteica “veikt sirdsslavināšanu ar prieku un pateicību” pēc katra mūsu lūguma izpildīšanās. Viņš norādīja arī uz to, ka ikviens cilvēks slavinās Dievu caurām dienām un naktīm, ja pārdomās visus Dieva labos darbus. 

  • cieti vāki
  • 11.5 x 17 cm
  • 303 lpp.
  • 280 g
  • Latvija
  • Eikon
  • 2023
  • 9789934879968
Mājas lapa izstrādāta Graftik