Nedēļas lozungs

Evolūcija zem mikroskopa

Skots M.Hjūzs
Pirkt 8.20 EUR
Grāmata aizraujošā formā dod nopietnu ieskatu hipotēzēs, kas saistītas ar dzīvības un cilvēka izcelsmi, kā arī pretrunās starp divām teorijām – biblisko kreacionismu un ateistisko evolucionismu. Soli pa solim autors atklāj evolucionisma galveno problēmu – matemātiskie aprēķini liecina, ka nejauša dzīvās radības un cilvēka izcelšanās uz Zemes pat teorētiski nav iespējama.

Grāmata ļauj lasītājam pašam iepazīties ar apjomīgo faktu materiālu, kas atklāj nepārvaramas pretrunas evolūcijas teorijas pamatnostādnēs un liek principā apšaubīt šīs mācības atbilstību patiesībai. Līdztekus tam autors veic daudzu zinātnes atklājumu izskaidrojumu nopietnu analīzi no kreacionisma pozīcijām. Līdz ar to šī grāmata ir patiešām nozīmīgs izziņas avots plašam lasītāju lokam, kas interesējas par Visuma un cilvēka patieso izcelsmi, un dod kritisku ieskatu daudzos ar šo problēmu saistītos pētījumos un to rezultātu interpretācijās.
               Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis
               profesors Ivars Kalviņš

Skots M. Hjūzs, informācijas tehnoloģiju speciālists un kristietis, izmantojot mūsdienu zinātnes atklājumus tādās jomās kā bioloģija, ģeoloģija, astronomija, fizika, matemātika, arheoloģija un antropoloģija, rosina lasītājus izvērtēt – vai tiešām evolūcijas teorija ir vienīgais iespējamais Zemes un uz tās mītošās dzīvības rašanās izskaidrojums? Autors raksta: „Evolūcijas teorija un biblisk radīšana viena otru izslēdz un nav savstarpēji savienojamas.” Kāpēc? Atbildi uz šo un citiem jautājumiem par evolūcijas teoriju un tās filozofiju meklējiet šajā grāmatā.

Grāmata domāta skolotājiem, skolēniem un studentiem, kā arī katram, kas ir gatavs izvērtēt evolūcijas teorijas apgalvojums zinātnes, bibliskā kreacionisma un kristietības gaismā.

  • mīkstie vāki
  • 14 x 21 cm
  • 222 lpp.
  • 285 g
  • Latvija
  • Atradums
  • 2005
  • 9789984613420
Mājas lapa izstrādāta Graftik