Nedēļas lozungs

Mazās atklāsmes

Ingmars Zemzaris
Pirkt 7.60 EUR
Atjaunoti pirmsteksti un citas mazās atklāsmes, ko iekšējā vārdā no kunga žēlastības saņēmis Jēkabs Lorbers. 

Tulkojis un izdevis Ingmars Zemzaris

Austriešu mūziķis un skolotājs Jēkabs Lorbers (1800-1864) pats sevi pazemīgi sauca par „Dieva skrīveri”, taču prof. Francis Demls priekšvārdos „Jāņa lielajam evaņģelijam” atzīst Lorberu par lielāko no visiem kristīgajiem praviešiem.
Šai izlasē jaunā tulkojumā lasāmas tās apjoma (bet ne satura) ziņā nelielās Lorbera atklāsmes, kuŗas pagājušā gadsimteņa 20. un 30. gados bija tulkojis mācītājs Arnolds Vilciņš un izdevusi Rīgas ev.-lut. Misiones draudze.
Pirmajā daļā lasāmi caur Lorberu atjaunoti pirmteksti: Jēzus laivas sprediķis (kas bijis uzrakstīts Lūkas evaņģelija 5. nodaļā), Jēzus sarakste ar Edesas ķēniņu Abgaru (par ko savā „Baznīcas vēsturē” vēstī arī baznīctēvs Eusebijs), Pāvila vēstule laodiķiešiem (kas minēta Kol 4:16) u. c.
Otrā daļā iekļauti darbi „Pestīšana”, „Ceļš uz atdzimšanu” un „Lielā rīta blāzma”.

  • cieti vāki
  • 14.5 x 21.5 cm
  • 128 lpp.
  • 250 g
  • Ingmars Zemzaris
  • 2021
  • 9789984587169
Mājas lapa izstrādāta Graftik