Nedēļas lozungs

Kārlis Irbe

Voldemārs Lauciņš
Pirkt 6.30 EUR
2011. gada 7. augustā apritēja 150 gadi, kopš dzimis Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pirmais vadītājs – prezidents un bīskaps Kārlis Irbe. Tam par godu notika K. Irbes personības un darbības akadēmisks izvērtējums 9. novembrī notikušajā starptautiskajā konferencē “Bīskapam Irbem – 150”.
Esam apkopojuši šīs konferences priekšlasījumus grāmatā “Kārlis Irbe (1861-1934) – 150 gadu jubilejas konferences materiālu krājums”. Tajā lasītājs varēs izlasīt Voldemāra Lauciņa, Jouko Talonena, Normunda Titāna, Laimas Geikinas, Linarda Rozentāla, Valda Tēraudkalna, Prīta Rotmena, Dariusa Petkūnas priekšlasījumus, kā arī Jāņa Vanaga un Ralfa Kokina ievadvārdus.
Veidojot šo rakstu krājumu, redakcija vēlējās izdevumu par Latvijas Baznīcas vēsturi padarīt pieejamu plašākai auditorijai, tāpēc referātiem latviešu valodā pievienoti kopsavilkumi angliski. Savukārt latviski lasošajiem ir pieejami angļu valodā uzrakstīto referātu kopsavilkumi latviski. Somu pētnieka Jouko Talonena referāts par LELB Teoloģijas institūtu redakcijai likās ļoti nozīmīgs mūsu Baznīcas vēstures pētniecībai, tāpēc tā angļu valodas versija ir pilnībā tulkota latviski.
Konference nebūtu varējusi notikt bez vairāku Latvijas Baznīcas vēstures izpētē ieinteresētu pārstāvju iesaistīšanās. Tāpēc ar īpašu pateicību jāmin tie, kuri neatkarīgās Latvijas pirmajam luterāņu vadītājam Kārlim Irbem veltīto starptautisko konferenci darīja iespējamu: Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, Baltijas baznīcas vēsturnieku starptautiskais tīkls (International Network for Baltic Church Historians – INBCH), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte un Luterisma Mantojuma fonds.

  • mīkstie vāki
  • 15 x 21 cm
  • 179 lpp.
  • 260 g
  • Latvija
  • Luterisma Mantojuma Fonds
  • 2012
  • 9789984753881
Mājas lapa izstrādāta Graftik