Nedēļas lozungs

LELB Baznīcas Gadagrāmata 2023

Pirkt 3.00 EUR10.00 EUR
Tu esi mans redzošais Dievs (1Moz 16:13)

Klajā nāk jaunā LELB gadagrāmata. Jauns gads un jauns sākums. Gads vienmēr sākas ar labu apņemšanos, ar cerību, ka piepildīsies viss, ko esam iecerējuši. Un tajā pašā laikā mēs zinām, ka bieži vien ieceres tā arī paliek ieceres, nepiepildītas. Kāpēc tā – ko esam palaiduši garām, ko neesam pamanījuši? Kāpēc ir vilšanās sajūta?
Laiks, kurā mēs dzīvojam, aktualizē, izmet priekšplānā šos jautājumus, jo visapkārt valda nedrošība, neziņa, bailes par rītdienu, par mieru pasaulē un mieru sevī. Tas viss aizsedz skatu labajam, dzīvajam, ko Dievs dāvā ikvienam mums. Vai tiešām nekā laba nav bijis un nekas labs mūs negaida nākotnē?
Tā gluži nav. Mums 2023. gadam tiek dots Vārds, atziņa, vadmotīvs – “Tu esi mans redzošais Dievs” (1Moz 16:13). Nākamā 2023. gada lozungs ir atgādinājums mums, ka Dievs ir klātesošs manā un tavā dzīvē, ka Viņš redz mūsu bēdas, raizes un ir gatavs tās līdzdalīt un mūsu bēdas pārvērst priekā. Tā var notikt, ja Dievs patiesi ir mans. Ja mēs, tāpat kā Hagare, paklausām Viņam un atgriežamies pie grēkā zaudētās Viņa žēlastības. Kad mēs kā Pēteris atzīstam: “Kungs, Tu zini visu!” (Jņ 20:17) un apliecinām: “Tu zini, ka es Tevi mīlu” (Jņ 20:7).
Un tad mūsu skatījums uz pasauli, uz notikumiem mainās. Dievs ļauj mums ieraudzīt, ka dzīve nesastāv tikai no melnās krāsas, no bēdām, bet tām blakus ir arī dzīves gaišās krāsas un prieks. Prieks ar Dievu, prieks Dievā.
Par to arī stāsts jaunajā 2023. gada Baznīcas gadagrāmatā. Lai tikai pieminam trīs aizejošā gada notikumus, kas ir spilgta liecība priekam, ko dāvā mums Dievs: reformācijas Livonijā 500 gadu atcere, Rīgas Sv. Pētera baznīcas atgriešanās Baznīcas paspārnē un mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 100 gadu svinības. Tas ir prieks, ko esam kopā piedzīvojuši 2022. gadā. Tā ir liecība tam, ka mūsu redzošais Dievs mums ir devis ļoti daudz svētības, darījis mūs bagātus un ir gatavs to darīt arī turpmāk, kā pats Kristus to ir apliecinājis: “Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām!” (Mt 28:20b)
Tas ir prieks par jaunajiem palīgbīskapiem, garīdzniekiem un diakonu, kas piepulcējušies. Tas ir prieks par mūsu jubilāriem – arhibīskapu Jāni Vanagu un mācītāju emeritus Romānu Skuju.
Tas ir prieks par aktīvo Baznīcas dzīvi, kas atainota hronikā.
Gribas vēlēt, lai 2023. gada lozungs “Tu esi mans redzošais Dievs” (1Moz 16:13) būtu mūsu kāju spīdeklis un gaišums visos mūsu ceļos.
Lai gaišs, mūsu Kunga svētīts ceļs ikvienam, kas turēs rokās un lietos gadagrāmatu kā palīgu ceļā pie Kristus!

Aivars Gusevs,
LELB gadagrāmatas redaktors,
Slokas, Salas Sv. Jāņa un Ķemeru draudzes mācītājs


  • mīksti vāki ar atlokiem
  • 14 x 20 cm
  • 320 lpp.
  • 380 g
  • Latvija
  • IHTIS
  • 2022
  • 9789934913402
Mājas lapa izstrādāta Graftik