Nedēļas lozungs

LELB Baznīcas gadagrāmata 2016

Pirkt 3.00 EUR
"Reformācijas svētki pie mums katru gadu atnāk  ar daudz dažādiem pasākumiem, dievkalpojumiem, kuros pateicamies Dievam par skaidro evaņģēlija vēsti, kas caur Viņa vārdu mums top pasludināta. Šajos svētkos kā allaž savu ceļu pie lasītājiem  sāk LELB Gadagrāmata- 2016.
2016. gads  ir iezīmēts pravieša Jesajas zīmē, jo gada lozungs ir no viņa grāmatas ņemts.
Dievs saka: kā māte mierina, tā Es jūs mierināšu (Jes 66:13)
Šie vārdi ir pamats arī Liepājas diecēzes bīskapa Pāvila Brūvera ievadvārdiem, kurus viņš ir rakstījis visas LELB Bīskapu kolēģijas vārdā.
Dievs un māte. Divi svarīgi vārdi, kurus mums pravietis Jesaja atgādina. Abi šie vārdi sevī ieslēdz mūžības jedzienu.Šie vārdi ir ierasti un tai pat laikā skan kā no jauna.
Tikai ar laiku, un katram cilvēkam tas ir savs, šie vārdi mums dod atklāsmi, varbūt vissvarīgāko kādu vien mēs esam atskārtuši: "Es esmu šeit - saka Dievs- Es gribu piedalīties tavā dzīvē, Es vēlos vienmēr būt tev blakus, jo Es esmu pie tevis ik brīdi līdz pasaules galam. Un tā ir lielākā dāvana, ko mēs var saņemam. Tā nav sataustāma, uz svariem izsverama, nav nopērkama, bet ticībā un mīlestībā saņemama. Dāvana, kas dod prieku sirdī, gaismu dvēselē un mīlestību uz tuvāko.
Un to izjūtam jo seviški, kad atkal viens Dieva žēlastības gads ir aizritējis.
Šo laika ritējumu mums atgādina daudzas lietas un zīmes. Un viena šada zīme ir gulsies Tavās rokas mīļo lasītāj..
Gadagrāmata. Tajā kā katru gadu mēs varam caur Vārdu piedzīvot Dieva klātesamības svētību- vārdos, notikumos, priekos, bēdās, veiksmēs un neveiksmēs.
Dieva žēlastības 2016. Gada Gadagrāmata sevī ietver trīs laikus- tagadni, pagātni un nākotni. Pagātni mēs redzēsim un iepazīstam caur tiem vīriem, kuri katrs savā laikā bija pie mūsu Baznīcas vadības( K.Irbe, J.Matulis, K.Gailītis, E.Mesters), tagdne ir saistīta ar notikumiem, norisēm, kuru liecinieki mēs paši esam un, kas nepielūdzami kļūst par pagātni.
Kā tad mēs varam šodien, sajā mirklī redzēt un sajust nākotni? To redzam bērnos, jauniešos, jaunajos draudžu ganos, kurus Baznīca aicina kalpošanā(O.Smoļaks, R.Bikše). Tāpēc arī šī Gadagrāmata iepazīstina ar mūsu LELB Svētdienskolām un jauniešu kalpošanu LELB. Varbūt nedaudz bikli, neveikli, bet svētības klātbūtni sajūtoši. Un tas dod mierinājumu un cerību nākotnei. Caur to Dievs, kā Tēvs un māte vienā personā dod mums, saviem bērniem, mierinājumu un cerību.
Un protams, notikumi, notikumi, notikumi, kuru svētības paspārnē vēl dzīvojam. Svētības pilnība 2015.gadā atklājās caur to, ka mums ir jauna Dziesmu grāmata. Svētība, prieks, cerība.
Un protams būs arī neiztrūkstošas Gadagrāmatas daļas- kalendārā, kur varēsim lasīt lozungus katrai dienai un arī paņemt kā ceļa maizi katrai dienai Dieva Vārda lasījumu, statistikas un adrešu sadaļas.
Šai cerībā un Dieva stiprinājumā iesim cauri Viņa žēlastības 2016.gadam kopā ar LELB Gadagrāmatu.“

Aivars Gusevs, Baznīcas Gadagrāmatas redaktors

Viena eksemplāra cena EUR 7.00. Sākot no 10 eksemplāriem, pirkumam 10% atlaide (EUR 6.30).

  • mīkstie vāki ar atlokiem
  • 14 x 20 cm
  • 318 lpp.
  • 340 g
  • Latvija
  • IHTIS
  • 2015
  • 9789934854903
Mājas lapa izstrādāta Graftik