Nedēļas lozungs

LELB Baznīcas Gadagrāmata 2020

Pirkt 7.00 EUR

Kas ir cilvēks, ka tu atceries to, un cilvēkbērns, ka tu to glabā?

(Ps 8:5)

Klajā ir nākusi jaunā “LELB Gadagrāmata 2020. gadam”.

Katrs, kas turēs rokā šo izdevumu, varēs ar Dieva Vārdu iet cauri visam 2020. gadam un meklēt un rast atbildi uz šo Dāvida retorisko, bet tajā pašā laikā konkrēto jautājumu. Šīs atbildes, ko atradīsim cilvēku, mācītāju, laju, draudžu darbinieku, gadagrāmatas varoņu likteņos, sabalsojas ar 2020. gada lozunga vārdiem, kas ņemti no Marka evaņģēlija: “Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!” (Mk 9:24)

Cilvēki, notikumi, likteņi – katrs no tiem veido laika un vēstures ritējumu, vienu no otra izrietošu. Pagātni, tagadni, nākotni. Tajā ir redzama ieguvumu svētība un zaudējumu rūgtums. Tajā atspoguļojas “es ticu” un arī – “palīdzi man manā neticībā”, kur visspilgtāk Dieva godība redzama.

Domājot par 2020. gada lozunga vārdiem un Dāvida vārdiem no 8. psalma, prātā nāk mācītāja Gunta Kalmes rakstītais: “Mēdz sacīt, ka laiks aizskalo visu. Un tā arī ir. Aiziet cilvēki – lieli un mazi, krietni un nekrietni. Izzūd un izblāvo atmiņas, pazūd rakstiskās liecības, tiek nomētātas un nozaudētas piemiņas lietas, aiziet arī tie cilvēki, kuriem izcilās personības bija svarīgas un nozīmīgas. Un tomēr – laiks, lai arī cik spēcīgs tas būtu, nav stiprāks par patiesību. Gluži otrādi – laika distance liek ieraudzīt skaidrāk un spilgtāk izcila cilvēka veikumu, nozīmīgumu un vērtību.”

Šajā gadagrāmatā mēs pieminam četrus izcilus mūsu baznīcas kalpus, profesorus, mācītājus Robertu Akmentiņu, Pauli Žibeiku, Robertu Kalderovski un Robertu Feldmani, kuru nozīmīgas gadskārtas atzīmēsim 2020. gadā. Tie ir vīri, kas veidojuši un kopuši mūsu baznīcu, plecu pie pleca sargājuši un mācījuši jaunas mācītāju paaudzes un kuru veikumam, nozīmīgumam un vērtībai pieskarsimies šajā izdevumā.

Un blakus viņiem iepazīstam jaunos garīdzniekus, kurus Dievs ir izraudzījis turpināt šo četru vīru iesākto. Šajā kalpošanas nepārtrauktībā ir ieslēgts mūžības kods.

Atskats notikumos ļauj vēlreiz izdzīvot aizgājušā žēlastības gada svētību un ieiet Jaunajā 2020. Tā Kunga žēlastības gadā ar klusu apņemšanos domās, vārdos un darbos pagodināt mūsu Kungu un liecināt par to, ko Viņš mums labu dara.


Aivars Gusevs, Salas Sv. Jāņa un Slokas draudzes mācītājs, “Baznīcas gadagrāmatas” redaktors


Viena eksemplāra cena EUR 7.00. Sākot no 10 eksemplāriem, pirkumam 10% atlaide (EUR 6.30).  • mīksti vāki ar atlokiem
  • 14 x 20 cm
  • 320 lpp.
  • 335 g
  • Latvija
  • IHTIS
  • 2019
  • 9789934878145
Mājas lapa izstrādāta Graftik