Nedēļas lozungs

Par sevi un sev

Roberts Feldmanis
Pirkt 20.60 EUR
Ja neliela daļa no autobigrāfijas ir atrodama jau mācītāja Edgara Ķiploka (1907 - 1999) grāmatā “Taisnības dēļ vajātie: luterāņu mācītāji ciešanu ceļā”(Latviešu ev. luteriskā baznīca Amerikā, 1993), tad R.Feldmaņa dzejoļi gan tika atrasti tikai pirms pāris gadiem. Tie ir kā pārsteigums, kas šodien – 15 gadus pēc autora nāves mums atdzīvina atmiņas un atkal no jauna atklāj Feldmaņa daudzējādo un ietekmīgo mantojumu mūsu baznīcā.

R.Feldmaņa autobiogrāfiju ir viegli lasīt un tā ir vērtīga, jo atklāj ne tikai viņa dzīves gājumu, bet vienlaikus ietver arī viņa skatījumu un vērtējumu notikumiem un cilvēkiem, ar kuriem viņš sastapās. Viņa mūža gadi 1910. – 2002. aptver gandrīz visu mūsu Baznīcas veidošanās un pastāvēšanas laiku, tāpēc ir saistoši ar R.Feldmaņa acīm redzēt mūsu baznīcas dzīvi pagājušā gadsimtā.

Kā papildus vērtība pie autobiogrāfijas ir plašie fotogrāfiju bloki ar parakstiem, kas aptver māc.Feldmaņa dzīvi. Autobiogrāfijas beigās ir ievietotas skaidrojošās atsauces par tajā minētajiem cilvēkiem un notikumiem, kas sniedz plašāku ieskatu rakstītajā.

Mācītāja dzejoļu izlase, kas ietver vairāk kā trīsdesmit dzejoļus, raisa mūsos ne tikai interesi par līdz šim nezināmo R.Feldmaņa talantu. Mūsu baznīcai nav daudz kristīgu dzejnieku, vēl jo mazāk ir garīdznieki – kas rakstītu dzeju, tādēļ šie mācītāja dzejoļi var kalpot kā iedrošinājums un piemērs – kā apliecināt savu ticību un slavēt Trīsvienīgo Dievu.

Tāpat grāmatā vērtīgi ir priekšvārdi, ko sarakstījuši: māc. Guntis Kalme, Ilmārs Rubeni autobiogrāfijai un māc. Reinhards Slenczka un filoloģe Ilona Miezīte priekšvārdi dzejai. Tie gan ievada gan pēta R.Feldmaņa uzrakstīto.


  • cieti vāki
  • 17.5 x 24.5 cm
  • 850 g
  • Latvija
  • Prof.Roberta Feldmaņa fonds
  • 2017
  • 9789934838491
Mājas lapa izstrādāta Graftik