Nedēļas lozungs

Cīņa par luterāņu mācītāju izglītību

Joukp Talonens
Pirkt 12.10 EUR
Luterisma mantojuma fonds sadarbībā ar Latvijas ev. lut. baznīcas un Archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda finansiālu atbalstu ir izdevis kārtējo grāmatu par mūsu baznīcas vēsturi.

Helsinku Universitātes Baznīcas vēstures profesors Jouko Talonens līdztekus citām jomām specializējies arī Baltijas, īpaši Latvijas, Baznīcas vēsturē. 2009. gadā Luterisma mantojuma fonds izdevis viņa grāmatu “Baznīca staļinisma žņaugos” par pārmaiņām Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā laikā no 1944. līdz 1950. gadam.

Kopš 1995. gada profesors Talonens pēta arī Latvijas teoloģijas vēsturi. Grāmata par LELB Teoloģisko institūtu (1923–1937) ir viens no viņa pētnieciskās intereses augļiem. Autors savācis un apkopojis bagātīgu materiālu no dažādu valstu arhīviem. Tāpēc šo pētījumu var salīdzināt ar saliktu puzli – īpaši tādēļ, ka gandrīz viss institūta arhīvs gājis zudumā 1944. gada oktobrī, Sarkanarmijai okupējot Rīgu.

Raksturojot evaņģēliski luteriskās teoloģijas veidošanos Latvijā, autors vispirms pievēršas LELB mācītāju izglītībai. Jaunizveidotajai, nacionāli luteriskajai Baznīcai 20. gs. 20. gadu sākumā ārkārtīgi trūka mācītāju. Būdams nemierā ar LU Teoloģijas fakultātes teoloģisko nostādni, bīskaps Kārlis Irbe ar LELB Virsvaldes atbalstu nodibināja mācītāju sagatavošanas iestādi pašas Baznīcas pārziņā – Teoloģisko institūtu. Tieši institūta sagatavoto teologu ordinēšana par mācītājiem, neprasot absolvēt Teoloģijas fakultāti, kļuva par karstu diskusiju objektu, īpaši 20. gs. 20. gados.

LELB Teoloģiskā institūta vēsture ir ļoti interesanta arī mūsdienu skatījumā. Situācija ar mācītāju izglītību un sagatavošanu praktiskajam darbam draudzēs ir samērā līdzīga starpkaru perioda un pēcpadomju laika Latvijā. Ieguldot lielu darbu un ar patiesu interesi iedziļinoties Latvijas Baznīcas, teoloģijas un kultūras vēsturē, no visai fragmentāriem avotiem Jouko Talonenam izdevies izveidot pārliecinošu LELB Teoloģiskā institūta vēstures ainu.

Papildināta ar oriģinālām fotogrāfijām, šī grāmata ir atklājumiem bagāts pamudinājums nākamajiem pētniekiem un saistošs, lasīšanas vērts ieguvums ikvienam.

  • cietie vāki
  • 17.5 x 24.5 cm
  • 223 lpp.
  • 720 g
  • Latvija
  • Luterisma mantojuma fonds
  • 2016
  • 9789934544033
Mājas lapa izstrādāta Graftik