Nedēļas lozungs

Populārās kristietības izgāšanās

Braiens Volfmillers
Pirkt 7.40 EUR
Grāmata lasītājam palīdzēs saprast populārās kristietības (piemērs no Amerikas) izplatību, tās maldīgos uzskatus un bīstamās prakses draudzēs. Autors uzsver, ka populārā kristietība balstās uz:
1) Atmodas kustību, kura māca, ka kristīgā dzīve sākas ar personīgu izšķiršanos pieņemt Kristu,
2) Piētismu, kurš māca, ka kristīgās dzīves galvenā iezīme ir pieaugšana labos darbos,
3) Misticismu, kurš māca, ka mums ir tieša, neierobežota pieeja Dievam,
4) Entuziasmu jeb jūsmošanu, kura māca, ka garīgā dzīve norisinās mūsos.

Populārā kristietība māca, ka visa centrā ir indivīds – mana griba, mana pieredze, mans lēmums, mana sirds, mans darbs un mana nodošanās. Tomēr tādējādi Kristus un Viņa pestījošais un mierinošais darbs tiek pazaudēti. Mūsu prātus un sirdis savā ziņā ir sagūstījuši tie, kuri bieži sludina kristieti Kristus vietā.

Volfmillers ceļ trauksmi par šiem populārās kristietības viltus skolotājiem un bīstamajām praksēm. Viņš piedāvā brīnišķīgu alternatīvu: saldo Evaņģēlija smaržu, kas ved mūs pie īstā mierinājuma, prieka, miera, brīvības un drošās Kristus cerības.

Un tas viss ir domāts jums.

“Būtisks bibliotēkas papildinājums ikvienam, kas ir neziņā, kādēļ Amerikas garīgums šķiet tik salauzts, un lūkojas pēc Dieva plāna to salabot.” 
(Džonatans Fisks, Worldview Everlasting radošais direktors un mācītājs)

““Populārās kristietības izgāšanās?” izaicinās, pamācīs un iedrošinās uzticamos Jēzus Kristus sekotājus no sevis atkarīgās un haotiskās kultūras kontekstā.”
(Džons T. Pless, Konkordijas Teoloģijas semināra docents pastorālajā kalpošanā un misijās)  • mīksti vāki
  • 15 x 21 cm
  • 282 lpp.
  • 330 g
  • Luterisma mantojums fonds
  • 2022
  • 9789934544514
Mājas lapa izstrādāta Graftik