Nedēļas lozungs

Pie iesākuma

Milda Klampe
Pirkt 9.70 EUR
"Dzejnieces, teoloģes, evaņģēlistes, Bībeles literārās redaktores Mildas Klampes dzejas un miniatūru krājums "Pie Iesākuma" tapis vairāku gadu ilgumā, sākts rakstīt drīz pēc otrā dzejoļu krājuma "Visatnē" (2015). Tā kā Bībeles redaktores darbs jau iesniedzas ceturtajā gadu desmitā (kopš 1988. gada maija, sākts pēc Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) bīskapa J. Tervita iniciatīvas), tad personīgi šis darbs ir biblisko zināšanu aprobācija radošajā izpausmē.

Krājums "Pie Iesākuma" ir kā ceļa zīme, kas norāda uz Svētajiem Rakstiem – tos vairāk lasīt, studēt, iemīļot, rast tajos savas garīgās mājas – šeit un Mūžībā. Autores sirds vēlēšanās ir, lai tie būtu kā paaudžu saikne arī mūsu māsām un brāļiem draudzēs, ģimenēs un mūsu tautai. Tā saikne, kas ir pārlaicīga, pie kuras turoties var izstaigāt īslaicīgās dzīves ceļus ar sastapšanās cerību pie Tā, kas pirms Iesākuma."
  • mīksti vāki
  • 15 x 21 cm
  • 122 lpp.
  • 290 g
  • Latvija
  • Libri Style
  • 2023
  • 9789934602092
Mājas lapa izstrādāta Graftik