Nedēļas lozungs

Mana mūža gājiens

Prāvests Dr.Kārlis Kundziņš
Pirkt 15.40 EUR
Kārlis Kundziņš (vecākais) bija ievērojams latviešu luterāņu mācītājs, pedagogs, publicists un sabiedriskais darbinieks. Viņa bagātais mūžs parāda, cik aplams ir populārais pretnostatījums starp kristīgo un latvisko. Kārļa Kundziņa atmiņas “Mana mūža gājiens” ir stāsts par luterāņu mācītāja mūžu un vienlaicīgi par latviešu tautas dzīvi un nācijas tapšanu. Tik personīgs, ka vietām to var lasīt kā piedzīvojumu romānu, un ļoti svaigs, jo uz pazīstamām mūsu vēstures lappusēm raugās no maz zināma skatpunkta. Latviešu ceļu uz līdztiesību, sarežģīto “tautības jautājumu” starp latviešiem, vāciešiem un krieviem, boļševiku revolūciju un Latvijas valsts dzimšanu tajā ieraugām ar mācītāja un draudzes acīm. Par savu nonākšanu Smiltenē Kundziņš raksta: “Smiltenes draudzes mācītāja vēlēšanā bija principā panākts, ko mēs, latvieši, jau sen bijām vēlējušies: ka visas draudzes ievēlētie pārstāvji izredz savu mācītāju.” Kristīgais un latviskais, reliģiskais un sabiedriskais atklājas dabiskā vienībā. Bez šī skatījuma mūsu tautas vēstures un kultūras izpratne paliek būtiski nepilnīga. Zīmīgi, ka Kārlis Kundziņš iesvētīja Brīvības pieminekļa pamatakmeni. Šī viena svētdarbība raksturo gan viņa mūžu, gan luterāņu baznīcas vietu latviešu dzīvē nācijas veidošanās laikā. Viņa atmiņu grāmatu pirmo reizi publicēja Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa. Tā joprojām ir derīga katram, kurš vēlas izzināt latviešu tautas saknes.
Jānis Vanags,
arhibīskaps

  • cieti vāki
  • 16 x 24 cm
  • 312 lpp.
  • 560 g
  • Latvija
  • Jumava
  • 2020
  • 9789934204104
Mājas lapa izstrādāta Graftik