Nedēļas lozungs

Rīgas dievnami. Arhitektūra un māksla

Autoru kolektīvs
Pirkt 35.00 EUR
Grāmata satur aprakstus par 56 Rīgas baznīcām, klosteriem un to ansambļiem, bet praktiski apzināto objektu klāsts ir daudz plašāks. Par to liecina ļoti bagātīgais ilustratīvais materiāls (ap 1100 ilustrāciju) par vairāk nekā 100 esošajiem, bojā gājušajiem, projektētajiem un nerealizētajiem dievnamiem un to mākslu, kam paredzērts sniegt priekšstatu par mūsu valsts sakrālā mantojuma izcilākajām kvalitātēm.

Grāmatas tapšanā piedalījies autoru kolektīvs: Vita Banga, Dace Čoldere, Marina Levina, Ojārs Spārītis, Agrita Tipāne, Jānis Zilgalvis. Tas tika izveidots no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadošajiem speciālistiem un pieaicinātiem profesionāļiem – arhitektūras un mākslas zinātniekiem. Izdevums tika iecerēts kā dāvana Rīgai tās astoņsimt gadu jubilejā, taču neparedzēti plašā apjoma dēļ darbs ievilkās diezgan ilgā laika posmā – gandrīz septiņu gadu garumā.

Grāmatas izdevēji stāsta: "Rīga ir nozīmīga ar savu sakrālā kultūrmantojuma bagātību – reti kura pasaules pilsēta var lepoties ar tik plašu pieminekļu klāstu, kas atspoguļo gan Rietumeiropas kristiešu, gan Austrumu ortodoksālās baznīcas, gan citu reliģisko konfesiju tradīcijas. Jau kopš 1997. gada 4. decembra Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, bet tā dievnamu arhitektūra un māksla ir šā kultūras mantojuma spožākā sastāvdaļa."

Valsts aizsargājamo arhitektūras un mākslas pieminekļu sarakstā pašlaik atrodas vairāk nekā trīsdesmit Rīgas dievnamu un to ansambļu, kā arī vairāki simti sakrālās mākslas pieminekļu. Pēdējā pusgadsimtā sakrālās arhitektūras un mākslas vēsture netika pienācīgi pētīta un apzināta, līdz Latvijas brīvvalsts atjaunošanai tieši šī mantojuma daļa bija tā "baltā lapa" valsts kultūrainavā, kuras izpētes darbs joprojām ir neatliekams uzdevums. Neraugoties uz to, ka ir izdotas vairākas publikācijas un grāmatas par atsevišķām baznīcām, mākslas tipoloģiskajām vai stilistiskajām grupām, Latvijā līdz šim nebija izdevuma, kas sniegtu pārskatu par galvaspilsētas visu konfesiju dievnamu būvmākslas vēsturi, attīstības tendencēm, to analīzi.

  • cietie vāki
  • 22 x 30 cm
  • 748 lpp
  • 3360 g
  • Latvija
  • Apgāds
  • 2007
  • 9789984823003
Mājas lapa izstrādāta Graftik