Nedēļas lozungs

Jēzus mācība: Apslēptais redzamajā

Dmitrijs V.Ščedrovickis
Pirkt 6.80 EUR

"Jēzus mācība: Apslēptais redzamajā. Pārrunas par mūžības tematiem no Jaunās Derības"

Grāmatā teologs ietvēris pārrunu ciklu par dzīves lielajiem noslēpumiem, kas vienlaikus ir gan "apslēpti", gan atklāti Jēzus Kristus līdzībās, pamācībās un brīnumainajos darbos. Katrā pārrunā atklājas viens no Jēzus mācības noslēpumiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta mācības psiholoģiskajai nozīmei, tās aktualitātei katram cilvēkam - neatkarīgi no viņa ticības, dzīves izpratnes, pārliecības. Šajā grāmatā tiek skaidroti tādi jautājumi kā dzīvu darošais Vārds, dvēseles ēdiens un dzēriens, kur mīt un ietērpjas gars? Kāda daļa no cilvēka nomirst - un kāpēc? Ko nozīmē augšāmcelties no mirušajiem? Kas ir Dieva valstība? Kāds ir tavs iekšējais cilvēks un kas to sagaida? Kāda ir pati galvenā no mūsu izvēlēm - kādēļ dzīvot? - un kā to pareizi izdarīt?

"Bez saules gaismas, kuru Dievs radīja ceturtajā radīšanas dienā, ir vēl arī pirmās dienas gaisma, par kuru Pirmās Mozus grāmatas sākumā teikts: "Lai top gaisma!" Šī gaisma ir apslēpta mūsu iekšienē. Tā ir "patiesā Gaisma, kas apgaismo katru cilvēku". Jēzus māca, kā iemantot šo gaismu, kā dzīvot ar to un tajā..."

  • mīksti vāki
  • 13 x 20 cm
  • 326 lpp.
  • 370 g
  • Latvija
  • Viņa Vārds Manī
  • 2017
Mājas lapa izstrādāta Graftik