Nedēļas lozungs

Ticība Kristum un labie darbi

Ādolfs Keberle
Pirkt 10.30 EUR
Grāmatas autors, labi pazīstams Vācijā un ASV, Ādolfs Keberle, Dr. theol. (03.07.1898.–22.03.1990.), vācu teologs, no 1922. gada līdz 1926. gadam Evaņģēliski luteriskā misijas semināra vadītājs Leipcigā. No 1930. gada līdz 1939. gadam bijis sistemātiskās teoloģijas profesors Bāzelē. Ādolfs Keberle studējis filozofiju un teoloģiju Tūbingenas Universitātē, 1928. gadā ieguvis doktora grādu, rakstot disertāciju “Taisnošanas un svētdarīšanas attiecības un to nozīme kristīgajā ticībā. Bībeles, teoloģijas vēstures un sistemātiskās teoloģijas pētījums”. Teologs rakstījis par evaņģēlisko svētumu, kas motivēts nevis bailēs un pienākumā, bet Kristus mīlestībā un pateicībā Dievam. Ādolfs Keberle uzskatāms par luteriskā piētisma mantojuma pārstāvi un skaidrotāju.

Ļoti vērtīga un nopietna grāmata par ticību Kristum un labajiem darbiem jeb par taisnošanas un svēttapšanas savstarpējo mijiedarību.
  • mīksti vāki
  • 15 x 21.5 cm
  • 420 lpp.
  • 550 g
  • Luterisma mantojuma fonds
  • 2024
  • 9789934544590
Mājas lapa izstrādāta Graftik