Nedēļas lozungs

Aicināti ticēt

Stīvena P.Millera redakcijā
Pirkt 14.70 EUR
Grāmatā “Aicināti ticēt” galvenās kristietības doktrīnas apskatītas visaptverošā, bet saprotamā veidā. Šī grāmata ir sarakstīta no luteriskās perspektīvas un ir noderīgs avots luterāņiem un citiem, kas tiecas pēc dziļākas teoloģiskas izpratnes. Tā ir stingri balstīta Svētajos Rakstos un uzsver visas kristīgās mācības savstarpējo saistību, kuras centrā ir attaisnošana no žēlastības ticībā Jēzum Kristum. Šī grāmata ir ideāla lasāmviela universitāšu studentiem un citiem pieaugušajiem, kas vēlas paplašināt savas zināšanas par Dieva atklāsmi un tās izmantošanu ikdienas dzīvē. Tā iepazīstina ar klasiskiem teoloģiskajiem vārdiem un terminoloģiju un izmanto to, sniedzot skaidras definīcijas un lietojumu. Galvenie termini, jautājumi atkārtošanai un vārdnīca padara to par vērtīgu resursu. Ierosinātie lasījumi no Bībeles, luteriskajām ticības apliecībām un citiem sekundāriem avotiem ieved lasītāju padziļinātās studijās.
  • mīksti, lakoti vāki
  • 14.5 x 21 cm
  • 366 lpp.
  • 470 g
  • Luterisma mantojuma fonds
  • 2023
  • 9789934544552
Mājas lapa izstrādāta Graftik