Nedēļas lozungs

LELB Baznīcas gadagrāmata 2019

Pirkt 7.00 EUR
Vairies ļauna un dari labu! (Ps 34:15) -  tāds  ir 2019. tā Kunga žēlastības gada lozungs.
Latviešu tautas pasakās mēs lasām, ka bārenītei Laima māca - labu redzēt, labu runāt un labu darīt. Arī 2019.gada lozungs mūs vedina uz šo labo- redzēt, domāt, lūgt, darīt un piepildīt. Abas 34. Psalma teikumā izteiktās dimensijas ir ietvertas jaunās LELB Gadagrāmatas lappusēs. Atspoguļotie notikumi, dzīves stāsti mums liecina par to, ka dažādās situācijās , pat visradikālākajās Dievs ir devis cilvēkam izdarīt izvēli starp labo un ļauno. Un lai kā arī mēs dažkārt neieslīgtu negāciju dīķa ūdeņos, tomēr labā svētība  ir daudz spēcīgāka un gaišāka.
2019.gada grāmatas vērtība ir cilvēku stāsti. Likteņi. Liecības. Dažkārt skaudras, taču pilnas ar dievišķā spēka klātbūtni. Savas tautas, savas esības apziņa caur vēsturi, notikumiem. Ieguvumi un zaudējumi.
Dažkārt mums liekas, ka nekas jau sevišķs mums apkārt nenotiek, bet ielūkojoties gada hronikā mēs redzam cik daudz , un tā ir tikai neliela daļa, laba gada laikā ir noticis, cik daudz un lielas svētības ir saņemtas.
Gadagrāmatas lappusēs sastaptie cilvēki, notikumi mūs jaunajā 2019.gadā mudinās- vairīties no ļauna un darīt labu! 
Un kā allaž Gadagrāmata ir arī praktiskā daļa. Tā ir kā vadonis  mūsu  ikdienas ceļā gada garumā ar Svētajiem Rakstiem.
Jaunais, varbūt līdz šim neierasts, ir aizlūgumu daļas paplašinājums. Aizlūgsim ne tikai par draudzēm, bet arī par bīskapiem, ievērojamiem garīdzniekiem, partnerbaznīcām un organizācijām. Grāmatas lappusēs varēsim  iepazīties ar jaunām aizlūgšanu formā.
Arī adrešu daļas izkārtojums ir nedaudz mainījies,  LELB draudzes ir izkārtotas alfabēta kārtībā, ievērojot diecēžu iedalījumu.
”Kristietis ir tik stiprs, cik viņa dienas piepilda Dieva vārds, žēlastības līdzekļi un lūgšanas.”, tā Gadagrāmatas ievadā par gada lozungu raksta arhibīskaps Jānis. Un šie viņa vārdi , lai ir kā pamudinājums no gadagrāmatas smelties Dieva vārdus, lūgšanu, kas mūs ved pie  Dieva žēlastības.


Gadgrāmatas redkolēģija.

  • mīksti vāki ar atlokiem
  • 14 x 20 cm
  • 318 lpp.
  • 336 g
  • Latvija
  • IHTIS
  • 2018
  • 9789934878107
Mājas lapa izstrādāta Graftik