ihtis.lvAizvērt >

Gadagrāmata 2010 Latvijas ev.lut.Baznīca