ihtis.lvAizvērt >

Nāc, esi mana gaisma. Kalkutas Svētās privāti rakstītais