ihtis.lvAizvērt >

Jēzus no Nācaretes. Prologs. Bērnības stāsti