ihtis.lvAizvērt >

Tu būsi skaists vainags Tā Kunga rokā ...