ihtis.lvAizvērt >

Zeme ir pilna, Kungs, Tavas žēlastības...