ihtis.lvAizvērt >

Problēmas, Dieva klātbūtne un lūgšana