ihtis.lvAizvērt >

Lūgšana ar Lutera mazo katehismu